Skuteczność nawożenia dolistnego

Skuteczność nawożenia dolistnego

Dolistne nawożenie jest obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych i efektywnych metod dostarczania składników odżywczych roślinom, które nie zawsze są w stanie zaopatrzyć się w nie poprzez system korzeniowy. Spowodowane jest to m. in. przez:

  • niesprzyjające warunki atmosferyczne,
  • nieodpowiednią jakość gleby,
  • niski stopień rozwinięcia systemu korzeniowego,
  • zbyt wolne pobieranie składników przez system korzeniowy, szczególnie w fazie krzewienia i intensywnego wzrostu upraw.

Prawie w każdym przypadku, odpowiednie warunki do pobierania makro- i mikroelementów z gleby nie są w stu procentach spełnione. W celu zagwarantowania prawidłowego rozwoju roślin, a także uzyskania satysfakcjonującej jakości oraz ilości osiąganych plonów, niezbędne jest dostarczanie ich drogą pozakorzeniową. Takie dokarmianie jest bardzo skutecznym sposobem uzupełnienia niedoborów składników pokarmowych, ze względu na szybszą absorpcję i jej wyższy poziom niż w przypadku nawożenia doglebowego.

Nawożenie dolistne

Nawozy dolistne VitaFer, zawdzięczają swoją skuteczność dodatkowo dzięki wykorzystaniu innowacyjnej technologii nanocząsteczek oraz adiuwantów.