Badania z 2019 roku

 

Miejsce przeprowadzenia badań: Znana Szkółka z terenu grójeckiego (mazowieckie)

 

Knipy odmiany Golden Delicious:

jg

 

 

Knipy odmiany Golden Delicious po opryskach:

jg

 

 

Pszenica po oprysku ( z prawej )w fazie liścia przedflagowego