Badania z 2019 roku

 

Miejsce przeprowadzenia badań: Sad z okolic Puław (lubelskie) ​

 

Wzrost zawiązków na odmianie Gala Must:

jg

 

 

jg

 

 

Pszenica po oprysku ( z prawej )w fazie liścia przedflagowego

Pszenica po oprysku ( z prawej )w fazie liścia przedflagowego