Badania z 2019 roku

 

Miejsce przeprowadzenia badań: Gospodarstwo rolne z okolic Grójca (mazowieckie)

 

Pszenica przed opryskiem:

jg

 

 

Pszenica po oprysku (widoczna przez środek zdjęcia granica – po prawej stronie łan wyższy i dorodniejszy):

Pszenica po oprysku ( z prawej )w fazie liścia przedflagowego

Pszenica po oprysku

 

5. Pszenica po oprysku ( widoczna przez środek zdjęcia granica – po prawej stronie łan wyższy i dorodniejszy)

 

Pszenica po oprysku ( widoczna przez środek zdjęcia granica – po prawej stronie łan wyższy i dorodniejszy)

 

Różnice we wzroście pszenicy po wykłoszeniu:

Różnice we wzroście pszenicy po wykłoszeniu

Różnice we wzroście pszenicy po wykłoszeniu